Monastýr

 

 (na západě obdobně klášter), příbytek mnoha mnichů (v čele monastýru stojí igumen (opat), v čele velkého monastýru - lávry – stojí archimandrita); v praxi pak může stát archimandrita i v čele malého monastýru. Monastýr může být buď idioritmickým (samostatné resp. soukromé živobytí každého mnicha; takové monastýry nemají igumena) nebo kinoviální (kinovie znamená společný život všech mnichů), kde je bratrstvo vedeno igumenem.