Muftí

Jako právní učenec muftí vyslovuje podle koránu a sunny autoritativní názor v otázkách náboženského práva, na rozdíl od kádího, který vynáší rozsudky. Rozhodnutí muftího zakládají svou autoritu na jeho učenosti a víře.