Mumiah

genius mysterií. Atribut: Alfa-Omega. Udílí zdar v každém podniku a propůjčuje sílu proti hrůzám smrti. Evokujeme vyslovením Jména Božího Alfa-Omega a veršem: Converte, anima mea, in requiem tuam: quia Dominus benefecit tibi, a pantaklem nesoucím na jedné straně atribut a na druhé jméno genia