Murdži'a

Islámská sekta, protichůdce cháridžovců. Na rozdíl od nich popírá tezi, že muslim ztrácí smrtelným hříchem svou víru. Proti tomu staví spíše přesvědčení, že tam, kde je víra, nemůže být žádný hřích, a konečné rozhodnutí ponechává Bohu.