Muslimské bratrstvo

Roku 1928 je založil Hasan al-Banná v Egyptě, dnes je aktivní po celém Blízkém Východě. Učení Muslimských bratří požaduje návrat ke kořenům islámu (viz korán, sunna). Svým fundamentalistickým postojem v politických otázkách představuje bratrstvo vážné nebezpečí pro státy, které mají mírnější poměr k náboženství. Bratrstvo se pokusilo o několik povstání, např. v Sýrii a v Egyptě, takže dnes stojí jeho radikální formy většinou mimo zákon. Od r. 1990 je zastoupeno v parlamentu v Jordánsku.