Mut

Bohyně Mut byla pokládána za manželku Amona a matku Chonsua. Tato božská matka byla v Egyptě uctívána zejména v období Nové říše. Byla jí zasvěcována řada chrámů z nichž nejslavnější se nachází v Karnaku.

Mut na hlavě nosila spojenou korunu složenou z červené koruny Dolního Egypta a bílé koruny Horního Egypta, která byly vsazeny do sebe. Někdy nosívala čelenku v podobě supice, jejíž dvě křídla spadala po obou stranách obličeje, zatímco hlava ptáka se tyčila na čelem bohyně.

Mut byla uctívána v Ptahově chrámu v Memfidě (Mennoferu) a v jedné svatyni v Gíze. Známá je ale zejména díky svému chrámu v Karnaku, který jižně sousedí s Amonovým velechrámem.