Mýval - Raccoon

Podporuje nás v odkrývání a přijímání skrytých aspektů našeho já. Odhaluje Pravdu. Pro lehký a snadný pohyb mezi mnoha našimi rolemi (například matka, manželka, pracovnice, sestra, dcera, atd.). Pro radost z mnoha aspektů našeho Já a nalezení radosti z přechodu od jednoho aspektu k druhému.