Natarádž

Král tance. Socha tanečníka Šivy je obklopena kruhem s plamínky, které symbolizují přírodu a její život, drží bubínek – symbol prvotního zvuku, který dal vzniknout vesmíru a dále drží oheň naznačující jeho zkázu. Jedna z dalších dlaní je pozdvihnuta v gestu, které i v klasickém indickém tanci vyjadřuje bezpečí a požehnání, kdežto druhá ukazuje k Šivovým nohám, kde najde útočiště každý jeho zbožný vyznavač. Pravá noha pak spočívá pevně, ne na zemi, ale na hřbetu schoulené postavičky démona, který symbolizuje zlo nebo také nevědomost či zmatení mysli. Levá noha je pozvednuta v tanečním pohybu jako znak činorodé energie.