National Security Agency/Central Security Service

National Security Agency/Central Security Service

 

The National Security Agency/Central Security Service (Národní bezpečnostní agentura/Centrální bezpečnostní služba, NSA/CSS) je vládní kryptologická organizace Spojených států amerických, spadající pod ministerstvo obrany, která oficiálně vznikla 4. listopadu 1952. Je odpovědná za sběr a analýzu zahraniční komunikace, koordinuje, řídí a provádí vysoce specializované činnosti, jejichž účelem je získávání zpráv zahraničních rozvědek. Je taktéž odpovědná za ochranu informačních systémů uvnitř vlády Spojených států a její komunikace s jinými agenturami. Výše zmíněné činnosti vyžadují značné prostředky pro kryptoanalýzu a kryptografii.

Speciální částí NSA je tzv. U. S. Intelligence Community vedená ředitelem národní rozvědky. Současným ředitelem NSA je admirál Michael S. Rogers, který ji vede od roku 2014.

NSA má sídlo ve Fort Meade ve státu Maryland.

 

20. května 1949 byla založena Armed Forces Security Agency (AFSA) čili předchůdkyně dnešní NSA. Tato organizace byla původně zavedena v rámci Ministerstva obrany Spojených států amerických pod vedením Sboru náčelníků štábů (Joint Chiefs of Staff). Úkolem AFSA bylo řízení komunikace a výzvědných elektronických aktivit Vojenské zpravodajské služby. Tato agentura ovšem měla malou moc a nedostatek centralizované koordinace. Vytvoření NSA pramenilo ze zprávy CIA dne 10. prosince 1951 odeslané ředitelem Walterem Bedellem Smithem vedoucímu tajemníkovi Jamesi S. Layovi na National Security Council (NSC). Zpráva říkala, že kontrola a koordinace souboru a zpracovávání informací komunikačními výzvědnými službami se ukázala neúčinnou, a doporučila průzkum komunikačních výzvědných aktivit. Návrh byl přijat dne 13. prosince 1951 a studie byla povolena 28. prosince 1951. Zpráva (pojmenovaná po předsedovi výboru Herbertu Brownellovi a obecně známá jako „Brownell Committee Report“) byla dokončena 13. června 1952. Zmapovala historii komunikace (hlášení) tajných služeb v USA. 

 

NSA má některé speciální pravomoci, které nemá žádná z bezpečnostních složek USA. Zejména pak odposlouchávat telefonní hovory, číst e-maily a další bez povolení soudu. Dále má NSA speciální systémy jako „Velké ucho“, které poslouchá na dnech oceánu a informuje tak USA o pohybu lodí a ponorek, a další systémy, které jsou přísně utajeny.[zdroj?] NSA má svoji databanku, kde jsou uchovány všechny důležité a tajné informace (deklarace, smlouvy, odpalovací kódy, plány ponorek a zbraní, informace o misích USA…) NSA hraje významnou roli při potírání terorismu v USA. Spekuluje se, že zabránila již 12 teroristickým útokům, ale tahle čísla nejsou ověřena (NSA je utajovaná organizace, takže o svých aktivitách mlčí). 

 

ECHELON

NSA provozuje tento projekt společně s tajnými službami dalších čtyř anglofonních států. Jedná se o systém prostředků určených k zachycování a zpracování komunikace vedené přes komunikační satelity.

Echelon je obecně používaný název pro systém prostředků určených k zachycování a zpracování komunikace vedené přes komunikační satelity. Systém Echelon je součástí rozsáhlého dohledového systému s názvem Smlouva o bezpečnosti UK-USA (též UKUSA) podepsané v roce 1947.

Systém Echelon vznikl začátkem 70. let 20. století. Na rozdíl od jiných monitorovacích a dohledových systémů je zaměřen na nevojenské cíle (od vlád jednotlivých zemí, přes různé organizace, diplomatická zastoupení až po jednotlivce) a jejich elektronickou komunikaci. Primárně se zaměřuje na monitorování komunikace vedené přes satelity. Satelitní komunikace byla zpočátku zachytávána v pozemních střediscích. V první polovině 70. let 20. století byl samotný proces zachytávání informací přenesen do vesmíru. Zároveň došlo k nasazování výpočetní techniky, která na pozemních stanicích nahrazovala lidský personál. Údaje byly zapisovány na magnetické pásky a postupně analyzovány.

První stanice provádějící analýzu pomocí výpočetní techniky byla vybudována Morwenstow v Cornwallu (zachytávání satelitní komunikace přes Atlantický a Indický oceán), druhá ve vojenském středisku Yakima Firing Center 200 km od Seattlu (komunikace satelitů Intelsat přes Tichý oceán).

Na konci 70. let 20. století bylo nejdůležitějším ze středisek Echelon Menwith Hill v Anglii (hovořilo se o něm jako o Echelon 2, tedy jako o druhé generaci). Z důvodu nárůstu tzv. neverbální komunikace došlo v polovině 80. let 20. století k dalšímu zavádění automatizace, při kterém byli další analytici nahrazováni výpočetní technikou. Na konci 80. let byl ukončen přechod na nové počítače systému Echelon.

V roce 1984 se k USA a Velké Británii přičlenily Austrálie, Kanada a Nový Zéland, které začaly provozovat vlastní systém záchytných stanic COMSAT. V polovině 80. let 20. století byl NSA vyvinut mikroprocesor, který podstatně zrychlil analýzu dat.

Po ukončení Studené války došlo k uzavírání stanic, omezování personálu a jejich nahrazování automatickými systémy.

V únoru 2000 byla na internetu zveřejněna část odtajněných dokumentů amerického ministerstva obrany, ve kterých je uvedeno, že projekt Echelon v současnosti neslouží politické a vojenské špionáži proti diktaturám ohrožujících svobodný svět, ale prostřednictvím něj jsou monitorovány obchodní aktivity i firem působících v zemích, které jsou nejbližším spojencem Ameriky a Spojeného Království. Podle kritické nóty Evropského parlamentu NSA předávala vybrané informace ministerstvu průmyslu a obchodu Spojených států amerických.

Pro odposlech satelitní komunikace slouží tzv. záchytné stanice; jedná se o síť pozemních základen vybavených anténami (antény jsou velké, a proto je taková stanice těžko utajitelná, síť těchto základen je tedy dobře zmapovaná). Stanice jsou umístěny na území USA, Velké Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Tyto stanice jsou propojeny v jednotnou síť a pro svou činnost jsou vybaveny stejnou technikou a softwarem.

Zachycené zprávy jsou dále zpracovávány a analyzovány; do konce 60. let 20. století tuto činnost provozovali lidští operátoři, později začali být nahrazováni výpočetní technikou. Celý systém analýzy pracoval a pracuje na principu tzv. vyhledávání klíčových slov v textu. Všechny zachycené zprávy jsou ukládány v pamětích počítačů a jejich text je analyzován specializovaným softwarem. Analyzovaný text prochází přes tisíce textových filtrů s cílem vyřadit co nejvíce nepodstatných zpráv. Nejdůležitějším počítačovým systémem pro zpracování dat je ale tzv. Slovník (Dictionary). Obsah zpráv je porovnáván s obsahem tohoto slovníku a tím dochází k postupné eliminaci zpráv nepodstatných. Výsledkem by mělo být pouze několik zpráv majících zpravodajsky využitelný charakter.

V roce 1992 byl popsán jeden z typů filtrování: systém je schopen za půl hodiny získat až milión zpráv (tzv. vstupů), ale díky filtrům jich je jen asi 6 500 vybráno pro další zpracování. Po další analýze zbývá přibližně 1 000 zpráv, které splňují požadovaná kritéria. Dalším počítačovým zpracováním je vyřazeno 990 zpráv a k lidským analytikům se tedy dostává jen 10 vstupů, což znamená, že jen tisícinu zachycených zpráv vidí lidské oči.

V současné době je podle některých zpráv zaváděn systém tzv. tematické analýzy; dosud systém pro další zpracování vybíral jen vstupy obsahující tzv. klíčová slova (např. bomba), takže stačilo v komunikaci toto slovo nahrazovat jiným. Systém by měl být nyní schopen rozeznat ze znění zprávy, že se píše o bombě.

První zprávy o systému Echelon byly publikovány v roce 1988. Zveřejnila je Margaret Newshamová, která se jako správce počítačových systémů podílela na zavádění systémů pro zpracování informací přenášených ze zpravodajských satelitů. Ve své výpovědi před stálým kongresovým výborem pro zpravodajství mimo jiné uvedla, že byla svědkem zneužívání systémů pro sledování osob (např. odposlechu telefonů senátora Stroma Thurmonda), ale i korupce a podvodů.

V roce 1996 vydal spisovatel Nicky Hager knihu Secret Power, ve které shrnul poznatky z šestiletého pozorování záchytné stanice Waihopai na Novém Zélandu. Jedná se o dosud nejúplnější zprávu o činnosti systému Echelon. Krátce nato pořídila novozélandská televize záběry vnitřku základny natočené v noci přes okno. Ze záběrů se potvrdilo, že se jedná o plně automatické zařízení bez lidské obsluhy.

V letech 1998 - 1999 získal dr. Jeff Richelson díky Zákonu o svobodném přístupu k informacím nové dokumenty odhalující další informace o pokračujícím rozvoji systému Echelon.

Po únoru 2000 Francie zahájila proti Spojeným Státům a Británii soudní proces pro porušení přísných zákonů na ochranu osobnosti. V Itálii a Dánsku proběhlo parlamentní vyšetřování. Prošetření nezávislou komisí bylo vyžadováno poslanci v německém Bundestagu. Portugalská vláda, která v té době předsedala Evropské unii, navrhla vytvoření evropského sekretariátu pro sledování aktivit Echelonu. Celkově došlo k určitému posunu vnímání USA ze strany Evropy coby partnera a severoatlantického ochránce. V případu Velké Británie došlo k rozčarování, že se tento evropský stát pro zajištění hospodářského zisku snížil k praktikám jako byla špionáž jeho „sousedů“.

Pozdější dokument Aarona Russoa America: From Freedom to Fascism z roku 2006 uvádí, že prezident Bill Clinton prostřednictvím Echelonu v průběhu 90. let 20. století monitoroval milióny soukromých hovorů amerických občanů a množství telefonních odposlechů za Clintonovy administrativy svědčí o tom, že již v té době to byla standardní procedura a nebyla tedy započata bezpečnostními opatřeními po útocích z 11. září 2001.

Nejúčinnější ochranou před systémem Echelon je kódování a šifrování odesílaných zpráv. To samo o sobě nedokáže zamezit získání zpráv systémem, ale jeho činnost ztíží. Zejména pokud se použije silných šifrovacích algoritmů (např. AES) a dostatečně dlouhých klíčů ( >128 bitů). Na tyto se dříve vztahovalo americké embargo o vývozu (USA řadí tyto klíče k vojenským systémům), ale v současné době jejich export není omezen a může je používat kdokoliv.

 

Databáze telefonních hovorů

Britský deník Guardian v roce 2013 zveřejnil tajný soudní příkaz, kterým Národní bezpečnostní agentura (NSA) získala povolení k přístupu k datům telekomunikační společnosti Verizon, jejíž služby využívá kolem 100 milionů klientů. Databáze zahrnovala vnitrostátní i zahraniční hovory.

NSA sice od Verizonu nezískala ani obsah hovorů, ani jména volajících. Denně však shromažďovala informace o kontaktech, místech, odkud oba účastníci hovoru telefonovali, délce jejich konverzace a celkovém času hovorů za poslední tři měsíce.

Tyto snahy jsou samozřejmě dlouhodobého charakteru, s odposloucháváním začala už vláda prezidenta Bushe po 11. září. Úniky proběhly už v roce 2006.

 

PRISM

Projekt PRISM zahrnuje analýzu dat poskytnutých firmami Facebook, Google, Microsoft, Yahoo a pěti dalšími americkými internetovými firmami. Informaci přinesly v červnu 2013 The Washington Post a The Guardian na základě tipu od Edwarda Snowdena, zaměstnance bezpečnostní agentury spolupracující s NSA. To způsobilo menší skandál, americká vláda sledování přiznala, všechny dotčené společnosti ho naopak popřely.

 

Datové centrum v Utahu

V Camp Williams nedaleko Salt Lake City se pro NSA staví obří datové centrum, které má být dokončeno v září 2013. Toto datacentrum má disponovat kapacitou až 1 jottabajt (kvadrilion bajtů, 1024 ). Další parametry zahrnují rozlohu 1–1,5 milionu čtverečních stop, cenu 1,5–2 miliardy USD (podle odhadů další dvě miliardy dolarů padnou na údržbu, hardware a software), spotřeba energie má být 65 megawattů. Účel je tajný.

 

Zdroj: wikipedie