Neit

Neit byla starobylá bohyně, jejímž hlavním kultovním centrem bylo Sais v nilské Deltě. Neit získala zvláštní význam v době vlády 26. dynastie (664-525 př.n.l.), protože Sais tehdy bylo domovem vládnoucí rodiny a hlavním městem celého Egypta. Jejím atributem byl štít se zkříženými šípy, který zdůrazňoval spojitost s válečnictvím (Řekové ji později ztotožnili s Athénou).

Tento symbol byl nalezen na předmětech datovaných do doby 1. dynastie (přibližně 3100- 2890 př.n.l.). Neit byla obvykle zobrazována s červenou korunou Dolního Egypta. Tato bohyně tvořila triádu s manželem Sutechem a synem Sobkem, krokodýlím bohem. Jako bohyně matka dostala také přídomek "Velká kráva" (stejně jako bohyně Nut a Hathor). Byla také považována za bohyni stvořitelku, tudíž se rovnala prvotním vodám chaosu, Nun.

Společně s Esetou, Nebthetou a štíří bohyní Selket byla Neit i pohřebním božstvem, všechny čtyři bohyně měly za úkol chránit jednoho ze "Čtyř Horových synů", který pečoval o vnitřní orgány zesnulých. Neit byla spojována především se šakalím bohem Duamutefem - ten byl ochráncem žaludku a horní části střevního traktu. Egypťané také věřili, že Neit vynalezla tkaní, proto byla patronkou lněných obvazů na mumie.