Nekonečný uzel štěstí (diagram), tib. pal beu

Nekonečný uzel štěstí (diagram), tib. pal beu

Protkávající se linie, která nemá začátek a konec, přesto vytváří vyvážený, v sobě ucelený obrazec. Vystihuje nekonečnost, nezměrnost či nepřerušenou ustavičnost, do které následování Buddhovy dharmy – tj. pravá moudrost a soucit –  rozvíjí a rozšiřuje všechny kvality a hodnoty života. “Dobrý, vyrovnaný život se stává nezměrným”.