Neustupov

Neustupov

551 m.n.m.
   
Neustupov leží v pěkném údolí obklopeném malebnými lesy, rybníky a porostlými vrchy 555 m nadmořské výšky.
    
Popis:   
Kostel je jednolodní, s apsidou a sakristií, s kaplí P. Marie po severní straně a s dvěma přístavky po jižní straně a se západní hranolovitou věží severně mimo osu lodi. Na jižní straně lodi je původní raně gotický portál. Ve věži jsou dvě řady původních potrojných oken, stejně jako v jejím patře dva původní portály, patrné zevnitř. Valená klenba lodi je s lunetami a sítí štukových hřebínků.  
  
Historie:   
Kostel Nanebevzetí P. Marie původní románský, západní část z 11. století, východní část ze 13. století, loď sklenuta v 16. století, další stavební úpravy v průběhu 18. století.  
      
Význam:   
Tajemná atmosféra téměř nezměněné podstaty původního kostela.