Niou-tchou-cung (Gozu šú)

Jedna z méně vlivných vedlejších linií čínského čchanu, která nepatří k tradičním čchanovým školám. Pochází od čínského čchanového mistra Fa-žunga (Hójú), který byl též zván Niou-tchou (Gozu). Byl žákem mistra Tao-sina (Dóšin), 4. čchanového patriarchy v Číně. Název této školy, která v době Sung (960-1278) zanikla, vznikl podle jména hory Niou-tchou (Volská hlava), kde Fa-žung žil.
Školu Gozu do Japonska přenesl Saičó, zakladatel japonské buddhistické školy Tendai. V Japonsku se škola Gozu nijak zvlášť nerozvíjela a brzy zanikla.