Nithael

genius slávy a života. Atribut: Král nebe. Ochraňuje vládce a uděluje dlouhý věk a milost Boží. Evokujeme veršem: Dominus in coelo paravit sedem suam: et regnum ipsius omnibus dominabitur, a pečetí, kterou tvoří devět mečů vepsaných do kruhu