Noviciát

Doba průpravy k zahájení života v řeholní společnosti. Účelem je umožnit - novicům aby hlouběji poznali - povolání, které je vlastní řeholní společnosti, aby zkusili způsob života společnosti, přizpůsobili jejímu duchu svou mysl i srdce, a také aby se prokázal jejich úmysl a jejich vhodnost (CIC 646). Průprava noviců spočívá v postupném vzdělávání se pro řádný život v dokonalosti podle charakteru řeholní společnosti (CIC 652, § 1).