Nun

Bůh Nun byl božským zosobněním pravod chaosu, které předcházely stvoření. Byl popisován jako "Nejstarší otec" a "Tvůrce lidstva". Věřilo se, že když bylo vše stvořeno, chaos dále existoval za okraji vesmíru a v podsvětí a byl místem vyděděnců a démonů.

Obvodové zdi chrámů ze sušených cihel se někdy stavěly ve zvlněných vrstvách, zdi potom působily zvlněným dojmem. Cílem pravděpodobně bylo napodobit vody Nun, neboť chrám byl symbolem vesmíru. Nun byl také představován mimo chrám v podobě svatého jezera.

Nun mohl být zobrazován jako pavián, také se žabí hlavou nebo v lidské podobě s vousem. V druhém případě držel nad hlavou sluneční bárku. Jeho manželkou byla bohyně s hadí hlavou Naunet.