Nusajríjové

V 9. stol. založil Muhammad Ibn Nusajr tajnou šíitskou sektu, která přijala prvky víry starosyrského náboženství a gnóze. V nejvyšší kastě, jejíž příslušníci musí zachovávat speciální rity a jídelní předpisy, je tato tajná nauka předávána v sedmi stupních. Vedle trojice boží (viz Alí, Muhammad a Salmán al-Fárisí) požívá zvláštní úcty Fátima. Po zrušení osmanské říše měli Nusajríjové deset let autonomii pod francouzským mandátem. Dnes se jim říká alavité (viz alevité).