Observace

Z lat. observantia, »pozornost, pečlivost, dodržování, kázeň«. Reformní hnutí 14. stol. - řeholních řádech s cílem navrácení se k původní čistotě řeholí. Observantní hnutí vzniklo nejdříve mezi - františkány, později toto hnutí inspirovalo i - dominikány, - karmelitány, - kartuziány ad., ale počátkem 16. stol. jeho podnětný náboj vyhasl.