Och

Och je v okultní angelologii andělem velmi oblíbeným. Jako anděl alchymie poskytuje znalost a pochopení, jež potřebují ti, kdo se účastní Velkého díla. Jako strážce elixíru života může prodloužit život těm, kdo ho úspěšně vyvolávají. Je princem Slunce, pracuje pod archandělem Michaelem a vládne prý 36 536 legiím slunečních duchů.

Slunce ovládá srdce a anděl Och se vyvolává k tomu, aby zůstalo dlouho zdravé. Srdce není jenom vitálním orgánem, který pumpuje krev a rozvádí ji do celého těla, ale také sídlem duše. Náš duchovní růst závisí na tom, nakolik dokážeme pečovat a milovat – prostě na tom, jak velké srdce máme. Och rozumí mystériím srdce a může pomoci při všech kardiovaskulárních potížích, a to i v případě nejméně zjevných srdečních poruch.

Och by se měl vyvolávat v neděli, přednostně v poledne, kdy je slunce v zenitu. Zapalte šest bílých, žlutých nebo zlatých svící a zapalte trochu kadidla, myrhy nebo kopálu. Následující nebo podobná modlitba by měla být směrována do všech směrů, přičemž se začíná na východě a pokračuje ve směru hodinových ručiček.

Velký anděly Ochu, který milostí Jediného, Stvořitele veškerenstva, znáš všechny tajemství srdce, Tě vzývám, abys naplnil toto srdce léčením, žádám Tě, abys naplnil toto srdce láskou, aby tlouklo tak silně tak dlouho, jak má.

Jak nahoře, tak dole, ve jménu Všemocného.