Opat

Z aramejského abba, »otec«. Na úsvitu - mnišství, především v Sýrii a Egyptě, se tak nazýval - mnich, jenž zastával funkci duchovního vůdce a představeného komunity. Dnes tento termín označuje opata samostatného - kláštera s plnou vnější i vnitřní pravomocí, zvoleného klášterní - kapitulou tajným hlasováním (na určitý čas, stanovený - řeholí a ustanoveními různých - řádů a klášterů). To nevylučuje, že může podléhat - arcibiskupovi nebo opatovi řeholní - kongregace.