Opatství

V pozdní latině abbatia (aramejského abba). Církevní komunita řízená - opatem nebo - abatyší nezávisle na pravomoci - biskupa. Jmenuje se tak i komplex staveb, v němž sídlí komunita o. Původně byla o. nezávislá jedno na druhém. Po založením o. v Cluny (910, - benediktini) začal proces centralizace. Ve vedení o. je opat zástupcem klášterní - kapituly a rady starších. Ve středověku, kdy bylo o. považováno za léno, byl to často panovník, který prostřednictvím investitury (- boj o i.) jednal o oprávnění založení opatství. V současnosti takové oprávnění může udělit pouze - papež.