Ora et labora

Lat. »modli se a pracuj«. Je to motto - benediktinských mnichů, které podivuhodně shrnuje benediktinský ideál života, v němž existuje - modlitba (opus Dei - Boží dílo) a práce (opus manuum - dílo rukou), uvažovaný jako prostředek, jak přemoci »nepřítele duše«.