Ortel (hora)

Ortel (hora)

Ortel (německy Ortelsberg, 554 m n. m.) je výrazný znělcový vrch nacházející se ve Cvikovské pahorkatině v severních Čechách. Bývalo zde popraviště města Cvikova. Na vrcholu se nachází skalní vyhlídka s omezeným rozhledem, jemuž brání vzrostlý les.

Z okolních křídových pískovců, které se nacházejí v okolí hory, byl oddělen znělcový lakolit, jenž zde v současnosti tvoří hlavní stavební prvek. Hora vystupuje poměrně markantně nad své okolí, které převyšuje až o 250 metrů. Z jižního úbočí kopce vystupují skály s výraznou deskovou odlučností a strmé svahy pod vrcholem vyplňuje znělcová suť. Pod horou se nachází starý znělcový lom. Les pokrývající svahy kopce je převážně listnatý s převahou buku, v jehož stínu se daří několika teplomilným druhům rostlin (tolita lékařská, konvalinka vonná).

K vrcholu Ortelu se lze dostat po žlutě značené stezce od severozápadu (1,5 km), ze silnice spojující Cvikov a Sloup v Čechách. Od jihozápadu vede k vrcholu druhá žlutě značená stezka, která se po 1 km na rozcestí spojuje s první cestou a na samotný vrchol vystupuje pouze jedna. V zimě, kdy na stromech není listí, je z vrcholu výhled především k jihu a jihozápadu. Z několika pasek ve svahu hory lze také zahlédnout horu Klíč nad obcí Svor a Jezevčí vrch nad obcí Heřmanice v Podještědí.

Ortel je podle psychotroniků jedno z nejnegativnějších míst v Čechách, z hory prý vycházejí negativní vibrace. Její suťový vrchol byl prý již v prehistorických dobách uměle dosypán, zřejmě aby zakryl jeskyni nebo obětní šachtu do vnitřku hory. V minulosti zde bylo popraviště.

 

Negativní hora Ortel jižně od Cvikova k pobytu nezve ani náhodou. Její pravidelný suťový vrchol byl podle některých hypotéz uměle dosypán už v prehistorických dobách, zřejmě aby zakryl jeskyni nebo obětní šachtu nitra hory. Dovolme si proto malou odbočku. Za nejjistější cestu ke zničení nepohodlného magického předmětu bylo u starých civilizací považováno jeho svržení do propasti, nejlépe v jícnu sopky. Tento mytický motiv připomíná dnes tak populární Tolkienova kniha Pán prstenu.

Vzhledem k negativním vibracím, které z hory Ortel vycházejí, můžeme předpokládat, že zde mohlo být kdysi pod nasypané balvany uloženo něco, čeho se dávní obyvatelé potřebovali zbavit. Podle místních legend název Ortel pochází z existence středověkého popraviště na vrcholu hory. Nejen pozitivní, ale i negativní místa mají svou tradici. Je možné, že ještě před krví středověkých odsouzenců se v pravěku do vrcholu hory vsakovala krev obětních zvířat a zřejmě i lidí.

Atmosféra hory je natolik negativní, že je vhodně oželet výhled, který na Českolipsko poskytuje. Kopci Ortel se proto můžeme obloukem vyhnout a raději si prohlédneme několik pozitivních vrchů v okolí Nového Boru.