Otcové pouště

Východní mniši 4. stol., kteří žili v pouštních oblastech Egypta, Sýrie a Palestiny. Byli skutečnými mistry - askeze a - duchovního života, na něž se často obraceli i významní - poutníci. K nejznámějším patří Antonín, Pachomius, Malchus, Hilarion, Makarius a Isidor.