Parjánya

vládce hromu a blesku, počasí

srovnáván s bohy: Zeus, Jupiter, Thor, Taranis, Perkunas, Perun   

Bůh vládnoucí dešťům, bouřkovým mrakům a obecněji řečeno vlastně celému počasí. Porážel různé démony pomocí hromů a blesků, stejně porážel i zlé lidi či stromy. Byl to bůh, který vzbuzoval posvátnou úctu i hrůzu. Na druhou stranu byl ale uctíván pro ochranu, kterou poskytoval nejen lidem, protože vláhou pak zabezpečoval kontinuitu života na zemi.