Pasionisté

Kongregace založená počátkem 18. stol. sv. Pavlem z Kříže (1694-1775) pod názvem Bosí klerici svatého Kříže a utrpení našeho Pána Ježíše Krista. První »útulek« (tak se nazývaly - kláštery p.) byl vybudován na hoře Argentario r. 1737, daleko od lidských obydlí (jak se později stane zvykem). Kromě tradičních tří - slibů se p. zavazují prosazovat a rozšiřovat mezi věřícími úctu ke Kristovu utrpení a mít trpcího Krista za vzor vlastní - askeze. P. jsou činní především v lidových - misiích a v pořádání duchovních cvičení ( - exercicie). Významná je jejich misionářská touha. Existuje i ženská větev, pasionistky sv. Pavla z Kříže, které vedou - kontemplativní život.