Páteční modlitba

V islámském světě s výjimkou Turecka je pátek svátečním dnem a společná polední modlitba v ten den je týdenní hlavní modlitbou. Rituální modlitbě předchází kázání (chutba). Chatíb se přitom někdy opíral o dřevěný meč nebo nově také o pušku, symbol své autority. Protože islám nezná oddělení náboženství a státu, mají tato kázání často zřetelně politický charakter.