Páv - Peacock

Vyživuje pocit plnosti, kompletnosti a celistvosti ve svém já. Pro prosazení vlastní autentičnosti a autority. Vynáší na povrch nejcelistvější já. Zlepšuje důvěru a podporuje sebevědomí. Přináší duchovní hojnost a projevení vlastní krásy ve světě. Podporuje zkušenost archetypálních energií Krále a Královny.