Pavouk - Spider

Tento „spřadatel sítí“ podporuje vnitřní propojení a integraci, spojení s nejhlubší vnitřní moudrostí. Vyživuje smysl pro Celistvost. Jako nástroj propojování nás podporuje v opětovném pospojování toho, co jsme v sobě cítili jako oddělené. Dává pocit sounáležitosti, spojení a integrace na všech úrovních našeho bytí.