Pět sloupů Islámu

Pět hlavních povinností muslimů jsou vyznání víry, rituální modlitba (viz salát), půst (viz ramadán), almužna a pouť (viz Hadždž). Těchto pět sloupů tvoří základ jak islámu jako náboženství, tak také jako společenského řádu. První čtyři "sloupy" jsou pro každého muslima závazné, pouť by se měla uskutečnit podle finančních možností. Vedle "almužny" vybírané jako daň je záslužné dávat dary o různých svátcích.