Piaristé

Příslušníci Řádu chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum). Instituce byla schválena r. 1617 Pavlem V. jako - kongregace s jednoduchými - sliby a r. 1621 Řehořem XV. jako - řeholní řád se sliby slavnými. Kromě běžných tří slibů se příslušníci řádu zavazovali čtvrtým slibem k výchově mládeže. Za jejich zakladatele se považuje španělský kněz Josef Kalasanský (1556-1648, svatořečený r. 1767), jenž zbudoval v jedné římské farnosti první základní školu v Evropě, kde se vyučovalo zdarma. P. se rychle rozšířili po celé Evropě a téměř zcela vymizeli v důsledku Francouzské revoluce. Teprve ve 20. stol. mohli znovu pokračovat ve své vychovatelské a učitelské činnosti. V naší zemi spravovali např. učitelský ústav ve Sv. Janu pod Skalou. Je jich dnes kolem 2000, vyučují hlavně na základních školách a působí jako náboženští vychovatelé, také mezi tělesně postiženými.