Plicní mor

Plicní mor je jedna z forem moru, smrtelné nemoci způsobené bakterií Yersinia pestis.

Tato forma moru se přenáší kapénkovou infekcí přímo z člověka na člověka a je mnohem nebezpečnější než ostatní dvě, septická i dýmějová. Plicní forma probíhá jako těžký zápal plic s velmi vysokou smrtností. Působí velice rychle a neléčena má velice vysokou smrtnost (až přes 90 %, podle některých zdrojů 100 %).

 

Přenos

1.Nejprve se morová nákaza šíří zprostředkovaně přenašeči, proto se i plicní forma vyskytuje až druhotně jako pozdní projev nemoci po lymfatickém zánětu, spolu se septickou formou.
2.Plicní mor se může šířit přímo z člověka na člověka aerosolem: Primární plicní nákaza se šíří kapénkově, plíce pak jsou prvním místem infekce. Plicní formy se tedy vyskytují až jako projev síly epidemie.

 

Projevy

 • Horečka
 • Pocity chladu
 • Dušnost
 • Kašel
 • Bolest hrudníku
 • Obtížné dýchání
 • Hemoptýza
 • Letargie
 • Hypotenze
 • Šok oběhového systému
 • Symptomy bubonického nebo plicního moru, nemusí se však vyskytovat vždy

Stejně jako v ostatních typů moru i zde po odeznění inkubační doby dochází k náhlému nastoupení kašle, vysokých teplot a úbytku sil. Od této chvíle infekce nabývá na vážnosti a kvůli vysoké rychlosti replikace způsobuje léčený mor úmrtí zhruba v 50% případů, neléčený téměř vždy.