Pluto (Řím)

Pluto (gen. Plutona, též Dis) byl římský bůh podsvětí – protějšek k řeckému Hádovi. Byla po něm pojmenována bývalá planeta Pluto.

S řeckým Hádem, jež byl jeho předlohou, měl řadu shodných vlastností (stejně jako on unesl svou budoucí manželku Proserpinu) a jeho podsvětí taktéž vypadalo podobně jako Hádova říše. Vchod do něj byl dle mýtů u Avernského jezera v Kampánii, odkud vystupovaly sirné výpary. Plutonovi byl v Římě zasvěcen chrám na Martově poli a na Foru. Na rozdíl od Háda byl však i bohem podzemního bohatství, všech kovů a drahých kamenů, co se skrývaly pod zemí.