Pokorné smýšlení

 

Doslovný překlad by asi zněl: "ponížené uvažování". Obtížně přeložitelné slovo vyjadřující vnitřní stav dobré poníženosti, pokorného myšlení (nesmýšlet o sobě vysoko), vnitřního ponížení sebe. Pravá moudrost není bez hluboké pokory, je jejím plodem; jedná se o jednu ze základních křesťanských ctností, kterou je nutno duchovním zápasem získat. O tomto pokorném uvažování se říká, že kdo je má, považuje sebe za hříšníka, neschopného bez pomoci Boží vykonat cokoliv dobrého; v každém svém díle se obrací s modlitbou k Bohu, Dárci všeho dobra.