Porta Bohemica

Porta Bohemica

Brána Čech (latinsky Porta Bohemica) se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do Českého středohoří.

Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Nádherné panorama je možné vychutnat z řady míst. Na pravém břehu Labe to je vrch Varhošť s rozhlednou z roku 1973. Na levém břehu pak Labská vyhlídka od kostela sv. Barbory v Dubicích. Pod dubickým kostelíkem se nachází obec Dolní Zálezly. Ta byla proslulá vinařstvím, podobně jako nedaleké Velké Žernoseky. Toto letovisko také navštívil světoznámý spisovatel Franz Kafka. Nedaleko od Velkých Žernosek se na pravém břehu Labe také nachází výrazný rulový skalní ostroh Kalvárie se 3 kříži a se stejnojmennou přírodní rezervací.

Na pravém břehu Labe se nachází Církvice s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, vedle kterého stojí zajímavá hrázděná zvonice. Blíže k Ústí nad Labem se návštěvníkům otevře výhled na údolí Labe s hradem Střekovem. Na levém břehu Labe se nachází ves Vaňov se skalním útvarem Vrkočem. Hned vedle něj lze ve skalách najít největší vodopád na Ústecku (Vaňovský vodopád). Časté sesuvy obyvatelům Vaňova stále připomínají, že České středohoří je jedním z geologicky nejmladších pohoří v Česku.

Podobné romantické přírodní útvary lze najít i na protilehlém břehu Labe v Brné. Ať je to Průčelská rokle nebo rezervace Sluneční stráň s naučnou stezkou, vždy jsou návštěvníci překvapeni krásami zdejší krajiny. Svého času sem přijížděl načerpat inspiraci pro svá díla i německý spisovatel Karl May nebo německý hudební skladatel Richard Wagner.

 

V místech, kde vrch Malá Vendule (239 m n m) s kaskádovitými vinicemi spadá do rokle zvané Jelení příkop se vine lesní cesta, která nás zavede až na vrchol vedlejší mohutné skály s třemi kříži na holém temeni. Rulový skalní ostroh nazývaný Kalvárie nebo též Tříkřížový vrch (dříve německy Dreikreuzberg) tvoří dominantní část Brány Čech. Po původu jména ostrohu není třeba složitě pátrat, neboť dodnes jej korunují tři masivní dřevěné kříže. Jejich předchůdci zde stávali již od roku 1587. Čas od času se některý z křížů zbortí, ale vždy se našel (i v době vlády komunistů) nějaký nadšenec, který sem umístil kříž nový.

Proč název Kalvárie?
Kalvárie - latinsky Calvaria - je název vrchu u Jeruzaléma (v Izraeli), na kterém byl ukřižován Ježíš (spolu s dvěma darebáky - proto tři kříže). Kalvárie je ve spojitosti s Ježíšovou smrtí zmiňována ve všech čtyřech svatých evangeliích. Míst zvaných Kalvárie nebo Golgota je po české krajině roztroušeno více. Jedná se skoro vždy o poutní místa s kříži nebo kaplí.

Dávná pověst vysvětluje přítomnost tří křížů na Kalvárii takto. Mělo se stát, že do sličného a udatného rytíře, který pobýval na nedalekém hraděKamýku, se zamilovaly tři panny - věrné přítelkyně na život a na smrt. Protože ale rytíř byl jen jeden a ony tři, tak se rozhodly, že když ho nemohou mít za manžela všechny, tak ani jedna - a svorně běžely na skálu a z ní skočily do Labe. Když se o jejich smrti dověděl onen rytíř, dal postavit na jejich památku na skalisku tři kříže, které tam od té doby stojí.