Pouť do Říma - Cyrilo Metodějská trasa (Via Romea Slavorum)

21. dubna 2006 se vydali pěšky z Varšavy do Říma tři poutníci, 63 letý Alain z Francie (lékárník v důchodu) a manželé Serge a Huguette (64, bývalý kriminalista, 65, profesorka) z kanadského Québecu. Jdou po středověké cestě zvané VIA ROMEA SLAVORUM, což se dá přeložit Římská cesta Slovanů tedy Slovanská cesta do Říma. Měří tisíc osm set kilometrů a vede z Varšavy přes Čenstochovou, kde se připojují poutníci z Krakova, pak přes Velehrad, kde se připojují poutníci z Levoče a Prahy ( aspoň tak to měli ve svém francouzsky psaném poutním průvodci). Pokračuje přes Vídeň a starobylé opatství v Gurku, kde se napojují poutníci z Maďarska. Druhý tisíc kilometrů se jde přes Benátky a celou Itálií.

Na Moravu (přesněji do Moravskoslezského kraje) vstoupili v Českém Těšíně, v neděli 14.5. večer už byli v Bystřici pod Hostýnem. Byl však takový liják, že když se městské policie ptali, kudy se jde na poutní místo, strážníci jim nic nevysvětlovali a hned je autem odvezli až k bazilice. Byli srdečně přijati v poutním domě a ráno byli na mši svaté, při které mohli slyšet kázání ve své mateřštině. Po snídani na faře sestoupili přímo dolů s tím, že takové klesání ještě nezažili. Pak šli přes Kroměříž, kde je přijalo Arcibiskupské gymnázium, a Velehrad do Hodonína, kde s nimi místní noviny udělaly pěkný rozhovor. Přes Mikulčice, kde zažili Velkomoravský den, pořádaný místní školou, došli do Břeclavi a v Poštorné opustili v sobotu 20. května naši vlast.

 

Do Říma došli 14.7. 2006