Pouť do Říma - Via Francigena

Cesta do Říma je nejstarší křesťanskou poutní trasou. Poutníci a věřící po ní putují ke hrobu apoštola Petra již od začátků křesťanství.

Via Francigena – česky cesta Franků – je známa jako dálková poutní cesta z Canterbury do Říma ke hrobu sv. Petra.  Vlastně se jedná o systém cest, protožže většina poutních cest, které vedou do Řím,a jsou vedeny pod jménem „Via Francigena“ a jsou pod tímto označením sloučeny.

V roce 990 po Kristu šel Biskup Sigeric z Canterbury do Říma, aby tam obdržžel biskupskou hodnost. O své cestě vedl přesné záznamy. Tyto záznamy byly použžity k současné rekonstrukci průběhu cesty Via Francigena.