Presbyter

 

kněz (řecké slovo znamenající „starší"); knězi se též říká jerej (posvěcený, svatý)