! Prevence nákaz

Prevence je označení pro postupy, které se provádějí, aby určitá situace nenastala. Mezi základní postupy prevence pandemií patří hlavně omezení pohybu osob, důsledné znemožnění dalšího šíření infekce od nakažených, ochrana před vstupem infekce do organismu a posílení schopnosti organismu bránit se proti infekci. K lékařským způsobům prevence patří očkování a preventivní podání účinných léků.

Omezení pohybu osob
Příkladem tohoto způsobu prevence je uzavření hranic. Omezení pohybu osob přes hranici prodlouží dobu, po níž se choroba objeví na území země, která opatření zavedla. Příslušné instituce tím získávají čas vyvinout a vyrobit účinnou očkovací látku, případně i stihnout proočkovat většinu populace.

Je možné vyhlásit i tzv. výjimečný stav, kdy je pohyb osob dokonce omezen v rámci jednoho státu. Je tak zpomalena rychlost šíření choroby uvnitř dané země.

Omezení šíření infekce
Metody spočívají v důsledné izolaci nemocných lidí, zvířat a všech kontaminovaných předmětů od zdravých obyvatel. Prvním a zásadním krokem je léčba všech nemocných prováděná odborníky na specializovaném pracovišti nebo v narychlo zřízených centrech

Dalším klasickým opatřením je karanténa. Tento výraz označuje období, během něhož je osoba nebo skupina osob podezřelá z infekce, ale ještě bez příznaků této choroby, uměle držena v odloučení od ostatních tak, aby se zabránilo zavlečení a šíření nakažlivé nemoci.

Možností jak omezit šíření infekce je zabránit kontaktům mezi větším počtem lidí. Součástí opatření proto jsou i zákazy sportovních utkání, kulturních akcí a omezení nebo úplné přerušení provozu veřejné dopravy.

Individuální ochrana
Základní hygienická opatření jsou v prevenci nákazy na místě u jakékoliv infekční nemoci. Pravidelné mytí rukou po jakékoliv činnosti spojené s rizikem přenosu je jen malým zdržením ve srovnání s množstvím problémů, kterým může zabránit.

K ochraně proti chřipkovým virům, které se nejčastěji šíří kapénkami, je velmi vhodné používat roušku. Rouška slouží jako filtr vzduchu, který vdechujeme ústy a nosem. Zadržuje kapénky a brání průniku virů do organismu. Ani běžná rouška však nezajistí stoprocentní ochranu.

Při manipulaci s předměty či zvířaty podezřelými z nákazy je doporučováno používat ochranné gumové rukavice, ochranné brýle, či dokonce obleky.

Posílení obranyschopnosti
Postupy vedoucí ke zvýšení vlastní odolnosti jsou dávno známé a velmi účinné. Patří sem otužování, udržování se v dobré kondici a správná životospráva. Obecně lze říci, že žije-li člověk zdravě, pak má mnohem větší pravděpodobnost, že u něj bude infekční choroba probíhat mnohem klidněji, nebo se dokonce vůbec nenakazí.

Odborníci doporučují zejména v zimním období konzumovat dostatečné množství zeleniny a citrusových plodů. Systém obrany organismu proti nemoci ke své správné funkci potřebuje dostatek vitaminů. Správné složení stravy zase vede k tomu, že je tělo dobře vyladěno, a může se tedy úspěšně vypořádat s případnými viry.

Očkování
Princip spočívá ve vpravení neškodných oslabených bakterií nebo virů či jejich částí do organismu. Cílem takové činnosti je naučit imunitní systém příští podobné nebezpečí rychle rozpoznat a účinněji proti němu bojovat. Ačkoliv ochrana před nemocí nemusí být stoprocentní, očkování je nejlepší ochrana, jakou umí medicína poskytnout.

Léky
Zatímco předchozí opatření umožňují tělu lépe se podílet na obraně před nemocí, léky za něj souboj částečně vybojují samy. Velká část práce ovšem stále zůstává na vlastní imunitní obraně organismu. 

 

zdroj: https://www.pandemie.cz