Převor

Z lat. prior, »ten, kdo jde první«. Představený řeholního společenství. U některých - rytířských řádů je titul hodnostáře spojen se správní funkcí v okruhu vymezených pravomocí.