Prótagorás

Nejvýznamějším sofistou byl Prótagorás z Abdéry, který žil přibližně v letech 480 - 410 př.n.l. Putoval po celém Řecku a jako jeden z prvních učil umění, jak v právnictví a politice přesvědčivě prosazovat svoji věc. "Člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou" Tím je řečeno, že neexistuje žádná absolutní pravda, nýbrž pravda subjektivní, pravda vzhledem k člověku. Jedna a táž věta může být jednou pravdivá, jindy nepravdivá, podle toho, který člověk ji pronáší. Prótagorás neušetřil svou skepsí ani náboženství. Jeden jeho spis podle antických pramenů začíná následující větou: "O bozích nelze vědět, ani zda jsou, ani zda nejsou. Na to, abychom to mohli zjistit, je věc příliš temná a život příliš krátký."