Provincialát

Označuje funkci a hodnost - provinciála, a také dobu, po kterou je nějaký - řeholník provinciálem.