Ptah

Ptah je jeden z nejvyšších pradávných egyptských bohů, v Memfidě tvořil spolu se svou ženou Sachmetou a se svým synem Nefertumem božskou trojici. Někdy se mu také říká „Prastarý“. Je považován za stvořitele sebe sama, za tvůrce světa, vesmíru a veškeré hmoty. Býk Apis (Hapi) byl považován za jeho “Ba” (část jeho duše).

Původem je pravděpodobně z egyptského Mennoferu, kde se nacházel jeho kult a chrám. Ptah byl vynálezce řemesel, umění a patron řemeslníků, zejména kovářů. Řekové jej ztotožňují se svým Héfaistem1. Je také bůh znovuzrození - prováděl obřad otevírání úst a tím probudil zemřelého k věčnému životu, ačkoliv tuto úlohu plní také Anubis.

Za jeho manželku je považována Sachmet, Bastet, ale také Vadžet a jinde také některé menší místní bohyně. Jeho synové byli Nefertum a Mahes, později přijal také Imhotepa za svého syna. Byl spojován se Sokarem, bohem pohřebišť a vznikl Ptah-Sokar, který mohl být dále spojen s Usirem nebo Minem, vznikl Ptah-Sokar-Osiris nebo Ptah-Min.

Byl znám již za 1. dynastie, ale větší důležitosti dosahuje během 5. dynastie. Hlavním centrem Ptahova kultu byl Memfis, ale o jeho skutečném původu toho příliš nevíme. Ptahův chrám podle tradice založil faraon Meni přímo ve středu města.

Texty pyramid o něm obsahují jen slabé zmínky. Lokálně působil hlavně v Memfidě, ale jeho sláva se rozšířila po celém Egyptě a dokonce i za jeho hranice do Núbie, na Sinai, do Palestiny i dále. Rozsah uctívání v Egyptě vždy odrážel důležitost Mennoferu.

Podle memfidské kosmologie, která je zaznamenána na Šabakově stéle, je Ptah původcem veškerého bytí. Svým srdcem jakožto orgánem myšlení a svým jazykem jakožto orgánem řeči stvořil ostatní bohy. Podle učení memfidských kněží to probíhalo tak, že nejdříve vymyslel jejich jména, která vyslovil. Tyto konstrukce připomínají a předchází biblické teorii “Bůh řekl”.

Díky nálezu Šabakovy stély je Ptahův kult poměrně dobře znám.

 

zdroj: https://www.egyptologie.cz

 

Ptah byl hlavním božstvem Memfidy (Mennoferu), byl uctíván jako součást triády spolu se svou manželkou, lví bohyní Sachmet a bohem lotosu Nefertemem. Později byl za Ptahova syna považován zbožštěný architekt komplexu Džoserovy stupňovité pyramidy v Sakkáře Imhotep. Jako hlavní bůh stvořitel byl Ptah považován za patrona řemeslníků, proto byl důležitou postavou v Dér el-Medíně, vesnici řemeslníků, kteří stavěli hrobky v Údolí králů.

V Memfidě (Mennoferu) měl nejvyšší kněz Ptahova kultu titul "Velký dozorce řemeslníků". Byl znázorňován v lidské, zčásti mumifikované podobě s přiléhavou čapkou na hlavě. V ruce držel hůl tvořenou was - žezlem moci, džed - sloupem stability a anch - znakem pro život.

Od doby Střední říše byl Ptah zobrazován s rovnou bradkou. V období Staré říše byl Ptah spojován s memfidským pohřebním bohem se sokolí hlavou Sokarem (Ptah-Sokar). V pozdním období se toto božstvo stalo Ptah-Sokar-Usirem. Jako součást pohřebního vybavení byly do hrobek často umísťovány dřevěné mumifikované sošky se sokolí hlavou.