Pušpaputa mudra

Pušpaputa mudra

 

Ruce leží na stehnech jako prázdné misky. Prsty jsou volně u sebe a palce jsou na vnější straně ukazováčků.


Jde zde o otevřenost a přijímání. Vždyť jaké bohatství pro nás má život a vesmír! Jak často ho nevidíme, míjíme ho bez povšimnutí nebo jsme navenek i uvnitř uzavření.
Jak často nevnímáme jemná upozornění vesmíru, ale potřebujeme rány osudu, abychom se zase dostali na správnou cestu. Toho všeho můžeme být ušetřeni, pokud jsme otevření. Důvodem, proč se uzavíráme, je kromě lhostejnosti také strach. Ale nic špatného do nás nemůže proniknout a ublížit nám, pokud se snažíme o čisté srdce – to je kosmická zákonitost. Můžeme přitahovat jen to, čemu odpovídá něco v nás. Proto je tak důležitá mentálně-duchovní hygiena. Sotva budeme moci zabránit tomu, že máme čas od času negativní pocity, ale můžeme je kdykoli zpracovat a transformovat. To patří k našemu procesu zrání.
Pušpaputa mudra vyjadřuje tuto otevřenost. Svět můžeme obohatit jen s otevřenýma rukama a kosmické vědomí nás může obdarovat, jen máme-li otevřenou mysl a duši.
Obě ruce jsou jako rozvité květy a další květinu si představte na hlavě. Při nádechu přicházejí z vesmíru zlaté paprsky, které představují lásku, teplo, radost a mír, a otevřenými květinami proudí do vašeho nitra. Necháváte se jimi naplnit (zadržte na okamžik dech) a při výdechu vyzařujte toto bohatství ze srdce do světa.


Afirmace: Otevírám se božské radosti (nebo léčivé síle, světlu, lásce atd.), nechávám se jí naplnit a vyzařuji ji přes své srdce ven do světa.