Pyramidy na Ukrajině?

„Domníváme se, že tyto stavby byly zřízeny před pěti tisíci lety, v tzv. době bronzové a sloužily k uctívání slunečního božstva.

 

Zemní pyramidy na Ukrajině

Na Ukrajině byl objeven „náboženský komplex se zemními pyramidami“, které jsou starší než egyptské. Největším překvapením jsou obrovské rozměry domnělého božiště.

Ukrajinští archeologové objevili pozůstatky starověkého osídlení, které je podle jejich prvních odhadů o 300 let starší než pyramidy v Egyptě. Kamenné základy staveb se podobají tvarem aztéckým a mayským pyramidám. Nově objevený pyramidový komplex se nachází ve východní části země nedaleko města Lugansk, na řece Doněc.

„Domníváme se, že tyto stavby byly zřízeny před pěti tisíci lety, v tzv. době bronzové a sloužily k uctívání slunečního božstva. Komplex se ve skutečnosti skládá z mnoha chrámů a obětních oltářů.“

Takže božiště a kult uctívačů Slunce. Jak jinak. V tomto ohledu nemají archeologové příliš fantazie… nebo spíš na vybranou, nemají-li vypadnout ze stránek svých zatuchlých učebnic? Proč lidé tehdy po celém světě uctívali Slunce jako zběsilí? Bylo ho málo? Báli se, že jim Slunce někam uteče?... Co se stalo předtím? Z čeho vycházely tyto podivné zvyky, při nichž lidé s nasmírnou námahou vršili umělé hory? Za každým „kultem“ se vždy skrývá racionální základ. Najdeme ho?

Vedoucí archeologického průzkumu, Viktor Kločko, považuje nález ukrajinských pyramid za opravdu mimořádný objev: „ Je to první památník tohoto stáří nalezený ve východní Evropě. To mění pohled na sociální rozložení a úroveň vývoje původních obyvatel, kteří jsou přímými předchůdci většiny dnešních evropských společenstev.“

„Na světě bylo objeveno mnoho pyramid. Přibližně sto jich najdeme v Egyptě, pozůstatky mezopotamských zikuratů jsou v Iráku a Íránu. Stupňové pramidy můžeme najít v Mexiku, Kuželové pyramidy v nilském údolí, keré sloužily jako pohřebiště núbijských vládců. Ale nálezy pyramid v Evropě jsou stále velmi vzácné.“

V Evropě byly zatím objeveny jen pyramidy v severní Itálii nedaleko Milána. Expedice WM magazínu tam zdokumentovala pozice tří kopců uměle zformovaných do pyramid, které jsou – stejně jako egyptské – orientované podle tří hvězd Oriona. Přestože jde o reálné stavby, nebyly doposud archeology uznány. Další pyramidu najdeme na Kanárských ostrovech, na ostrově Tenerife. Jde rovněž o sypanou stupňovou stavbu, které se stala místní turistickou atrakcí. V loňském roce ohlásil amatérský badatel S.Osmanagič objev dalších pyramid v Bosně, nedaleko Sarajeva. Jenže, jak dokazují výsledky vlastní expedice WM magazínu do Bosny, zde nejspíš půjde o velkolepý podvod… bosenské pyramidy patrně neexistují. 

Ale zpět na Ukrajinu. „I když byly kolem ukrajinského objevu nalezeny hroby, archeologové se domnívají, že Luganský komplex sloužil spíše než jako hřbitov ceremoniím, při nichž byly spalovány oběti. Lidé žijící v okolních údolích se zde scházeli ve významných dnech k obřadům pohanského kultu. Klaněli se Slunci, stejně jako předchůdci Slovanů.“ „Při vykopávkách nacházíme zbytky obětí, popel a keramické střepy. Nikde dosud nebyl nalezen ani jediný vzácný předmět či cennosti. To jen potvrzuje teorii o obětním účelu staveb,“ míní Kločko, který zjevně nemůže a ani neumí myslet jinak…

Ponechme tedy archeologům jejich slovník a představy a zkusme se zamyslet jinak.

Plošiny na asi 60 metrů vysokých sypaných útvarech v ukrajinském komplexu, rozkládajícím se na čtverci o ploše tří kilometrů čtverečních, byly pravděpodobně navštěvovány až do doby před asi 2000 lety. Činnost spojená s těmito stavbami, připomínajícími ze všeho nejvíce nějaký technický komplex nebo manufakturu, z nějakého důvodu zanikla na rozhraní mezi „tehdy“ a „naším“ letopočtem a nelze předpokládat, že by místní o tomto přechodu neměli ani tušení. To opět naznačuje, že změna, kterou u nás symbolizuje hypotetický rok „narození Krista“, má mnohem hlubší, prastaré astronomické pozadí. Možná by nebylo úplně bez zajímavosti časově porovnat zdejší hemžení s činností podivné civilizace ve Val Camonica a s ní spojených pověstí o létajících bytostech přicházejících z východu…

V každém případě jde o významný archeologický objev, i když si experti nejsou zcela jisti, zda je tyto stavby možné řadit mezi pyramidy. Někteří se přiklánějí k názoru, že by se mohlo jednat o něco jako „ukrajinské Stonehenge“. Ukrajinská akademie věd vyšle na jaře na místo vykopávek do Luganska tým expertů. 

 

Zdroj: https://www.wmmagazin.cz