Pýthagorás

(571 - 497 př.n.l)

Slávu zakladatele řecké vědy, zejména matematiky, lze přiznat stejným právem jak milétským přírodním filozofům Tháletovi, Anaximadrovi a Anaximenovi, tak Pýthagorovi.
Pýthagorás se narodil na ostrově Samos a žil v období mezi rokem 571 až 497 př.n.l. Po dlouhých letech putování, které ho podle antických pramenů zavedlo i do Egypta a Orientu, se stal zakladatelem náboženského řádu v Krotónu, dnešním Cotrone v jižní Itálii.
Pýthagorás byl matematik, astronom a filozof. V matematice je jeho jméno spojeno zejména s Pýthagorovou větou a s větou, která tvrdí, že součet úhlů v trojúhelníku je roven dvěma pravým úhlům. Pýthagorás se matematikou nezabýval samoúčelně jako speciální vědní disciplínou. Postavil ji do středu své filozofie, především její nauku o číslech. Tvrdí se, že Pýthagorás byl první, kdo použil slovo "filozofie" v dnešním smyslu. Připadalo mu troufalé, aby se nazýval "sofos", tedy mudrc, jak bylo tehdy běžné, a tak si skromněji říkal "filosofos", přítelem či milovníkem moudrosti.