Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří Skočit na: Navigace, Hledání

konstantiniánských rytířů sv. Jiří je dle legend nejstarším rytířským řádem, ačkoliv ve skutečnosti vznikl až v polovině 16. století.

Dle legend tento řád navazuje na bratrstvo, založené roku 313 římským císařem Konstantinem po bitvě u Milvijského mostu, nicméně o pravdivosti těchto legend nejsou známy žádné důkazy. Dle dalších legend byl řád založen byzantským císařem Izákem II. Angelem roku 1190, ale ani toto tvrzení nebylo prokázáno

Ve skutečnosti byl řád založen v Itálii boční větví císařského rodu Komnenovců a první zmínka o řádu je z roku 1575, kdy papež adresuje hlavu rodu jako velmistra konstantiniánského řádu. První známé stanovy vyšly v Benátkách, kde tehdy sídlil velmistr, roku 1573. Finanční problémy velmistrovského rodu vedly k tomu, že roku 1696 prodal Giovanni Andrea II. práva k řádu rodině Farnese, kteří vládli parmskému vévodství. Roku 1731 rod Farnese vymřel a velmistrovství přešlo na neapolskou větev Bourbonů.

Neapolští Bourboni zůstali velmistry řádu i poté, co přišli o vládu nad Královstvím Obojí Sicilie v roce 1860. Až roku 1960 nastal se smrtí velmistra Ferdinanda Pia problém v následnictví, který vyústil v rozdělení řádu na "neapolskou" větev, vedenou prince Karlem, vévodou z Castra, a "španělskou", vedenou infantem Karlem, vévodou z Kalabrie.

Existuje i parmská větev řádu, která vznikla za parmské vévodkyně Marie Luisy roku 1816 a je dodnes vedena parmskou větví Bourbonů

Vyskytují se i samozvané řády, zaštiťující se jménem sv. Konstantina, a spřádající legendy o následnících trůnu Byzance

 

Velmistři

 1. Andrea Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1570-1580
 2. Girolamo Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1570-1591 (spolu)
 3. Pietro II Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1580 – 1592
 4. Giovanni Andrea I Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1572 – 1623
 5. Marino Caracciolo, kníže di Avellino 1623 – 1627
 6. Angelo Maria Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1634 – 1678
 7. Marco Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1678 – 1679
 8. Girolamo II Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1679 – 1687
 9. Giovanni Andrea II Angelo Flavio Comneno, kníže Makedonie, vévoda di Drivasto e Durazzo 1687 – 1699
 10. Francesco I Farnese, vévoda Parmy a Piacenzy 1699 – 1727
 11. Antonio Farnese, vévoda Parmy a Piacenzy 1727 – 1731
 12. Karel III., král Neapole a Sicilie 1731 – 1759
 13. Ferdinand IV., král Neapole a Sicilie 1759 – 1825
 14. František I., král Obojí Sicilie 1825 – 1830
 15. Ferdinand II., král Obojí Sicilie 1830 – 1859
 16. František II., král Obojí Sicilie 1859 – 1894
 17. Alfonso di Borbone-Due Sicilie, hrabě di Caserta 1894 – 1934
 18. Ferdinando Pio di Borbone-Due Sicilie, vévoda z Kalábrie 1934 – 1960