Řád rytířů sv. Jiří z Alfamy

Řád rytířů sv. Jiří z Alfamy, (katalánsky Orde de Sant Jordi d'Alfama) byl rytířský řád, založený r. 1201 aragonským králem Petrem II. Tento řád dostal papežské svolení až r. 1363 a již r. 1399 byl vzdoropapežem Benediktem XIII. sloučen s řádem Rytířů z Montesy.

Sídlem řádu byl hrad sv. Jiří v Alfamě (dnes součást Lisabonu). Řehole řádu byla augustiniánská. Jeho úkolem byl boj proti Maurům, ale účastnili se i bojů proti sektě katarů. Za vlády kastilského krále Alfonse VIII. bojovali na Baleárách a v bitvě u Las Navas de Tolosa. Řád neměl nikdy mnoho členů, např. v r. 1372 se udává pouze šest rytířů.

Symbolem řádu byl červený řecký kříž v stříbrném poli.

 

Velmistři

1. Joan d'Almenara. (1201-1213)

2. Guillém Auger. (1225)

3. Guillém de Cardona. (1229)

4. Guerau de Prat. (1233-1238)

5. Arnau de Castellvell. (1244-1254)

6. Ramón de Guardia. (1286)

7. Bernat Gros. (1288-1303)

8. Domingo de Beri. (1306)

9. Pere Guacs. (1307-1312)

10. Jaume de Tarrega. (1317-1327)

11. Pere Guacs. (1327-1331)

12. Guillém Vidal. (1337-13399

13. Humbert Sescort. (1341-1355)

14. Guillém Castel.(1365-1385)

15. Cristóbal Gómez. (1387-1394)

16. Francesc Ripollés. (1394-1400)