Řád rytířů z Montesy

"Řád rytířů z Montesy" jinak též "Monteský řád" je rytířským řádem, který vyvíjel činnost na území Aragonie.

Byl založen r. 1317 aragonským králem Jakubem II. a papežem Janem XXII., přičemž jeho úkolem byl boj proti Maurům. Byl zasvěcen Panně Marii a měl cisterciáckou řeholi. Zajímavostí je, že navazuje na řád templářů, neboť po oficiálním zrušení templářů r. 1312 byly se souhlasem papeže převedeny templářské majetky v Aragonii na nový Montezský řád.

V r. 1317 do řádu přešli mercedariánští rytíři a v r.1399 byl do něj sloučen řád Rytířů sv. Jiří z Alfamy. V r. 1517 přešel řád bezprostředně pod španělskou korunu a velmistrem se stal španělský král. Současným velmistrem je Filip VI. Španělský a jeho náměstkem je Michal Peman y Medina.

Název rytířů je odvozen z jejich hlavní pevnosti v Montese. Byl úzce spjat s řádem calatravských rytířů, protože z něj pocházela většina z 10 zakládajících rytířů řádu, včetně prvního velmistra Guillerma de Eril.

Prvotním symbolem řádu byl černý calatravský kříž, ke kterému byl přidán v r. 1400 červený řecký kříž rytířů z Alfamy.Oděv rytířů je bílý s vyšitým řádovým křížem na hrudi.

 

Velmistři

 • Guillermo de Eril (1319-1319)
 • Arnaldo de Soler (1319-1327)
 • Pedro de Thous (1327-1374)
 • Alberto de Thous (1374-1382)
 • Berenguer March (1382-1409)
 • Romero de Corbera (1410-1445)
 • Gilaberto de Monsavin (1445-1453)
 • Luis Despuig (1453-1482)
 • Felipe Vivas de Cañamanes y Boll (1482-1484)
 • Felipe de Aragón y Navarra (1484-1488)
 • Felipe Vivas de Cañamanes y Boll (1488-1492)
 • Francisco Sanz (1493-1506)
 • Francisco Bernardo Despuig (1506-1537)
 • Francisco Llansol de Romaní (1537-1544)
 • Pedro Luis Garcerán de Borja (1545-1587)
 • španělští králové (1587-...)