Řád sv. Jiří z Korutan

Řád sv. Jiří z Korutan byl středověkým rytířským řádem, založeným v Rakousku.

Poprvé byl založen roku 1273 jako Špitální řád sv. Jiří z Korutan, který ovšem neměl dlouhého trvání. Znovu byl založen roku 1468 císařem Fridrichem III. a papežem Pavlem II. a jeho smyslem byla obrana Říše a dobročinnost. Své hlavní sídlo měl na zámku Millstatt nedaleko Villachu v Rakousku. řádová řehole byla převzata od Řádu německých rytířů, členové řádu skládali řádové sliby čistoty a poslušnosti, nicméně nikoliv slib chudoby, takže si zachovávali osobní majetek. Aktivně se podíleli na odražení tureckého nájezdu roku 1529. Řád zanikl roku 1598 a jeho majetek byl dán jezuitům. V padesátých letech 20. století se objevil samozvaný podvodný Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di San Giorgio in Carinzia, který ovšem nemá nic společného s pravým řádem.